primjer članka

primjer članka

Kako nastaje duga Kako nastaje duga i od čega se sastoji Duga spada u jedan od prekrasnih prirodnih fenomena. U skandinavskoj mitologiji duga je bila plameni most koji je povezivao ljude i bogove, dok se prema slavenskim verovanjima smatralo da je duga put kojim...