Kako proveriti radni staž

Kako proveriti radni staž

Gde i kako proveriti radni staž

Gde i kako proveriti radni staž? Radni staž je velikog značaja za svakog radnika, njegova prava i određivanje koliko još godina je ostalo do penzije. Zato je važno voditi računa da li je radni staž upisan po razdobljima zaspolenja, kako se ne bi izgubile privilegije za penziju i druga prava. U radni staž se uključuje razdoblje celokupnog radnog odnosa, bez obzira na trajanje ili prestanak odnosno zaključenje radnog odnosa. Zakon od radu je definisao šta se uračunava u radni staž i koja prava ima radnik kada potpiše ugovor o radu. Znati gde i kako proveriti radni staž je od izuzetne važnosti kako bi se ostvarilo pravo na penziju. Treba imati na umu da je radnik taj koji je odgovoran za dokaz o nedostajućim godinama radnog staža, pa je potrebno znati koja dokumenta su potrebna u slučaju da određena razdoblja nisu upisana u radni staž. S’ tim vezi, neuplaćeni doprinosi za socijalno osiguranje od strane poslodavca imaju negativne posledice na zaposlenog u smislu nedostatka radnog staža, što je dodatno opterećenje.

Kako proveriti radni staž i dobiti izveštaj o podacima iz evidencije PIO

Poslodavci se prema Zakonu obavezuju da zaposlenima uplaćuju obavezno socijalno osiguranje, odnosno doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iako većina zaposlenih zna kako proveriti radni staž, veliki broj mladih ne zna kako se odvija cela procedura. Iako se ranije veoma retko proveravao radni staž, danas građani žele znati da li poslodavac redovno izmiruje svoje obaveze. Stariji kojima je ostalo nekoliko meseci do penzije, podnose zahteve PIO fondu i tek tada shvate da imaju problem sa radnim stažom koji nedostaje, jer nisu uplaćivani doprinosi. Kako bi se građanima omogućilo da lako dođu do podataka, u službi filijale može se dobiti uvid o stažu koji se nalazi u bazi podataka PIO filijale. Zahvaljujući jednostavnom načinu kako proveriti radni staž svaki građani ima evidenciju da li su doprinosi redovno uplaćivani što je ključno za ostvarenje prava na penziju. Jedan od najlakših načina zaproveru radnog staža je u filijali PIO fonda uz ličnu kartu gde se dobija PIN broj.

Kako proveriti radni staž preko e šaltera

Kako proveriti radni staž preko e šaltera? Ukoliko imate elektronski potpis tada to možete proveriti bez odlaska u filijalu, dakle online putem. Virtuelni šalter za građane olakšao je uvid u podatke o stažu. Dakle, PIO fond je osigurao dobijanje PIN koda koji se ukucava na računar, zatim se unosi jedinstveni matični broj nakon čega osoba dobija na uvid tražene podatke. Kako bi se zaštitili lični podaci građana, PIN kodovi se dobijaju u PIO filijali. Na taj način ceo postupak kako proveriti radni staž je znatno pojednostavljen. PIN kod koji se dobija u službi PIO filijale se jednom uzima i koristi se svaki put kada osoba želi uvid u svoje podatke o stažu. Ukoliko se PIN kod izgubi, može se zatražiti novi. PIN kod (broj) se izdaje na osnovu lične karte. Kada se dobije PIN kod, na PIO sajtu se ukucavaju traženi podaci. U prazno polje se upisuje jedinstveni matični broj građana JMBG, zatim PIN kod i verifikacioni kod. Nakon potvrde treba kliknuti na izveštaj o podacima koji su iz matične evidencije o uplaćenom stažu. Ako su kolonama nalazi samo prazna polja to znači da poslodavac nije uplaćivao radni staž.

Tagovi: