Kako su nastale piramide

Kako su nastale piramide

Kako su nastale piramide u starom Egiptu

Kako su nastale piramide u starom Egiptu? Zašto su izgrađene? Kakav je bio njihov značaj za Egipćane? Među velikim delima u istoriji čovečanstva piramide spadaju u najtajanstvenije građevine. Tri najspektakularnije piramide Mikerinova piramida, Kefrenova piramida i Keopsova piramida sačinjavanju najznačajnija ostvarenja u starom Egiptu, ukazujući nam na znanje, organizaciju i tehnike gradnje ove drevne civilizacije. Kako su nastale piramide i čemu služile? Piramide osim što su bile grobnice faraona predstavljale su simbol moći i bogatstva, uzimajući u obzir njihovu raskoš i veličinu. U starom Egiptu, faraoni su bili sinonim za božanstvo, pa su samim tim piramide predstavljale mesto političke i verske moći. Razdoblje u kome je počela izgradnja piramida je 2325 godine p. n. e. i trajalo je sve do IV veka nove ere. Poznato je da se gradnja piramida odvijala u najprosperitetnijem razdoblju starog Egipta koji je imao status moći i bogatstva. Arheološki izvori ukazuju da je tada bio razvijen način koji je olakšao transport sirovina i stena, odnosno kamenih blokova.

Kako su nastale piramide u drevnim civlizacijama

Danas se dosta govori o poreklu egiptskih piramida, a mnogi ih povezuju sa natprirodnim i mističnim. No, piramide su građene tehnikama koje su u to vreme bile dobro razvijene, a poznavanje matematike u izgradnji je olakšavlo je postupak kako će kameni blokovi biti poređani. Piramide osim što su bile grobnice faraona u to vreme svojim izgledom i veličinom predstavljale su mesto onih faraona koji su ih gradili. Mnogi istoričari i arheolozi godinama su tražili odgovor kako su nastale piramide. Oni su došli su do zaključka da su ova zdanja građena od kamenih blokova koji su bili spremljeni u obližnjem kamenolomu, a svaki od njih bio je težak više od tone. Ljudi koji su bili angažovani na izgradnji piramida tu su proveli i po nekoliko godina. Ono što je dodatno izgradnju piramida činilo komplikovanim su lavirinti koji su se nalazi unutar njih. Naime, njihova svrha je bila zaštita mumificiranih faraona od potencijalnih pljačkaša ovih grobnica. Ono što je zanimljivo, a tiče se toga kako su nastale piramide, je to da su one bile mesto večnosti za tadašnje vladare. Obični graditelji piramide su na kraju gradnje bili ubijani jer su znali sve tajne unutar ove grandiozne građevine.

Kako su nastale piramide i zašto su izgrađene

Kako su nastale piramide pitanje je koje je uvek pokretalo mnoge teorije o tajanstvenom, ali izgradnja ovih veličanstvenih građevina bila je na osnovu preciznih matematičkih procena. Mnogi istraživači koji su se bavili temom kako su nastale piramide puno puta ukazali su o postojanju mističnih elemenata u njima. Gradnja piramida zahtevala je veliki broj radnika, a vreme izgradnje trajalo je i po trideset godina, a neki faraoni nisu ni dočekali njihov završetak. Iako se često postavlja pitanje o nastanku piramida, mnoge zanima čemu su one zapravo služile. Egipćani su posvećivali dosta pažnje raznim obredima, zato su piramide izgrađivane, kako bi bile grobnice faraona, dakle, mumificirano telo bilo sačuvano. Nakon smrti faraona njegovi rođaci i sluge, kao i druge bliske osobe bile su žrtvovane i ostavljane u piramidi zajedno. U isto vreme, u piramidu su se stavljali svi predmeti od velike vrednosti, poput ukrasa, nakita, dragocenosti, nameštaja, pa čak i hrane. Taj obred žrtvovanja značio je da će faraon nakon vraćanja u život pronaći svoje sluge i bogatstvo.

Tagovi:

Zašto je nebo plavo

Zašto je nebo plavo

Vedri prolećni i letnji dani kada je nebo bez oblaka i ima prekrasno plavu boju uvek popravlja raspoloženje. To je jedan razloga zašto se svaka osoba bar jednom upitala zašto je nebo plavo. Ova tema b

Koliko je zemlja udaljena od sunca

Koliko je zemlja udaljena od sunca

Da li znate li koliko je zemlja udaljena od sunca u mernim jedinicama? Neka osnovna znanja o funkcionisanju kosmosa koje danas imamo nasleđe je prošlih vremena. Iako su ljudi tada imali svoj način deš

Kako nastaje dijamant

Kako nastaje dijamant

Gde i kako nastaje dijamant? Šta dijamant čini toliko dragocenim? Da li je to njegov sjaj, specifično svojstvo ili način izrade? Nesporno je da dijamant predstavlja simbol romantike koji svojom lepoto