Promena lekara

Promena lekara

Izbor i promena lekara

Izabrani lekar je odgovoran za naše zdravlje, a na osnovu njegovog znanja i iskustva se sprovodi lečenje i konsultacije sa drugim specijalistima. Njegova spremnost da razume i pomogne svom pacijentu u slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema je veoma važna. No, ukoliko postoji nedostatak empatije lekara prema pacijenta, važno je poznavati svoja prava vezana za promenu lekara. Naime, promena lekara može biti zbog različitih razloga. Među najčešćim su nezadovoljstvo rezultatima lečenja, nezainteresovanost za probleme pacijenta, nedostatak razumevanja, nekvalitetan i loš tretman, kao i mnogi drugi razlozi. No, zakon svakom pacijentu nudi mogućnost za promenu lekara kako bi se sprovelo i odgovarajuće lečenje. Sva osigurana lica u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju imaju pravo na izbor svog lekara. Po članu 146. je definisano pitanje koje se odnosi na izbor mog lekara, ali i sve ono što se tiče promene. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju promena lekara je moguća nakon jedne godine od izbora.

Promena lekara da li je moguća i pod kojim uslovima

Svaki pacijent ima pravo da promeni lekara, a zakon po tom pitanju je jasno definisan. Iako postupak promene izabranog lekara nije komplikovan treba napomenuti sa se obrazac popunjava u zdravstvenoj ustanovi gde postoji potpisana izjava. Kako se odvija ceo postupak i pod kojim uslovima je to moguće? Promena lekara je moguća u sledećim slučajevima: Kada je izabrani lekar odsutan duže od 3 meseca zbog bolesti, prorodiljskog odsustva ili slučaju njegovog stručnog usavršavanja. Lice koje je zdravstveno osigurano ima pravo na promenu lekara tokom iste kalendarske godine kada je izabranom lekaru prestao radni odnos, ukoliko se menja prebivalište lica koje je zdravstveno osigurano, ako je izbrani lekar odsutan duže od 6 meseci, pacijent je nezadovoljan kvalitetom usluge, kada postoje nesporazumi i nerazumevanje. No, takođe treba znati da promena lekara se odvija u skladu sa stručnim razmatranjem direktora zdravstvene ustanove. Ukoliko postoji opravdanost da se izabrani lekar promeni o tome odlučuje stručni organ zdravstvene ustanove.

Promena lekara prema standardnoj proceduri

Izbor lekara ne pokaže se uvek uspešnim, no, ceo postupak o promeni lekara nije zahtevan. Baš kao i izbor, tako i promena lekara nije komplikovan proces. Potrebno je da lice ima novu zdravstvenu knjižicu i važeću ličnu kartu. Popunjavanje formulara, odnosno izjava o promeni lekara se mora popuniti u 3 primerka, od čega jedan primerak ostaje kod pacijenta. Nakon toga vrši se slanje obrasca u filijalu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Kao što je napred navedeno, promeniti lekara je moguće samo ukoliko su razlozi opravdani. Ako nema opravdanih razloga za promenu izabranog lekara tada se obrazac o izabranom lekaru nakon godinu dana automatski produžava. Kada je izabrani lekar duže odsutan, više od 6 meseci, dom zdravlja mora obezbediti lekara koji samo privremeno menja izabranog lekara. Ukoliko pacijent insistira da se izvrši promena lekara ili da se umesto lekara na zameni dodeli drugi pre istekne kalendarska godina onda je obavezno u izjavi navesti razlog za takvu odluku.

Tagovi:

Što jesti za doručak

Što jesti za doručak

Puno je dilema što jesti za doručak i kako napraviti obrok sa malo ugljenih hidrata kako bi se uspostavila kontrola telesne težine. Zbog užurbanosti svakodnevnog života mnoge osobe obično ništa ne jed

Kako izvaditi zub kod kuće

Kako izvaditi zub kod kuće

Skoro svaka osoba koja ima strah od atomatologa se barem jednom zapitala kako izvaditi zub kod kuće? Od dentofobije prema statističkim podacima (panični strah od stomatologa) pati oko 15% svetske popu

Kako povećati grudi

Kako povećati grudi

Mnoge žene svakodnevno traže efikasnu formulu kako povećati grudi prirodno. Veličina grudi izaziva najviše nezdovoljstva kod žena, a kao dokaz toga je masovna ugradnja silikona. Ako imate male grudi,