Što je umetna inteligencija

Što je umetna inteligencija

Što je umetna inteligencija (AI)

Da li znate što je umetna inteligencija? AI ili veštačka inteligencija je grana nauke gde računarski programi i uređaji izvršavaju zadatke poput ljudskih bića, odnosno imitiraju ljudsku sposobnost opažanja, rasuđivanja i donošenja odluka. Danas možemo videti bezbroj primera AI, počev od računara, automobila, do oslanjanja na učenje. Pomoć veštečke inteligencije danas je od ključne važnosti, ali i značaja, kod obrade velikog broja podataka. Da bi razumeli što je umetna inteligencija ovaj izraz pojavio se u razdoblju između 1950 i 1956. godine, dok danas ima ogromnu primenu zahvaljujući naprednim algoritmima i poboljšanjima. Najranije istraživanje veštačke inteligencije odnosilo se na rešavanje problema i određene metode. Šezdesetih i sedamdesetih godina američke agencije zainteresovale su se za ovaj vid tehnologije kada se započet rad na računarima koji će oponašati ljudsku inteligenciju. Projekat koji se onda dovršio odnosi se na mapiranje ulica. Danas inteligentni personalni asistenta kao što je Cortana su postali uobičajena pomoć u svakodnevnom životu.

Što je umetna inteligencija i kako funkcioniše

Da bi razumeli što je umetna inteligencija moramo se osvrnuti na to kako ona funkcioniše. Naime, AI kombinuje ogromne količine podataka sa brzom obradom i algortimima što dopušta softveru da uči iz svih informaciju u podacima. Budući da je AI široko područje ono obuvata veliki broj metoda, teorija i tehnologije. Uz to, tu su i područja koja se odnose izgradnju analitičkih metoda, da bi se pronašli u podacima i došlo do zaključaka. Korišćenje veštačke inteligencije ima za krajnji cilj da oponaša ljudske procesa kroz jedinstvenu sposobnost tumačenja govora, razumevanje slika, aniliziranje i interpretaciju u stvarnom vremenu. Sigurno ste bili puno puta u situaciji da čujete što je umetna inteligencija i kako je koristiti u svakodnevnom životu. Prema podacima iz 2021. godine, mnoge kompanije ubrzale su načine kako koriste AI. Naime, više od 50% stručnjaka iz oblasti tehnologije implementiralo je veštačku inteligenciju u mnoge procese. Veštačka inteligencija ima bezgranične primene, počev od velikih industrija, zdravstvenih usluga, autimobilske industrije, itd.

Što je umetna inteligencija i gde se primenjuje

Danas je poznato što je umetna inteligencija i koliku važnost ima, a dosta se raspravlja o tome kako se koristi ova tehnologija. Osim toga dosta se ulaže u inovacije, razvoj i proširenje mogućnosti i primene AI. Iako umetna inteligencija nije novijeg datuma, ona poslednjih godina dobija na velikom značaju zbog brojnih tehnoloških inovacija u području informatike i tehnologije. U mnogim segmentima koriste se prednosti veštačke inteligencije sa ciljem da se poveća poslovanje. AI je među glavnim u sektoru industrije i nezamenjiva kada je reč o inovacijama, bolje interakcije i većeg kvaliteta posla koji se obavlja. Uspon AI doveo je do primene algoritma u gotovo svim područjima. Sve veće ubrazanje tehnologije, kao i rasta i usvajanje toga što je umetna inteligencija, osigurava dublje razumevanje mogućnosti. Kao što se može videti AI je prilično široka tema i tempo usvajanje odvija se velikom brzinom. Nema sumnje da je potencijal veštačke inteligencije ogroman i održivo je rešenje za veću produktivnost u raznim područjima, posebno u zemljama koje su u razvoju.

Tagovi:

Kako izbrisati instagram profil

Kako izbrisati instagram profil

Kako izbrisati instagram profil u nekoliko koraka? Instagram je postao deo svakodnevnog života mnogih ljudi. Ovo je najpopularnija društvena mreža na svetu koja je pokrenuta 2010. godine. U početku na

Kako otključati auto bez ključa

Kako otključati auto bez ključa

Kako otključati auto bez ključa najbrže? Šta učiniti u toj situaciji? Poznato je da vozači obično brinu o stanju svog automobila, popravkama, a pri tom zaboravljaju na jedan veoma važan aspekt, a to j