U današnjem digitalnom dobu, tarot je doživeo značajne transformacije, od klasičnih karata do interaktivnih aplikacija. Savremene tendencije u tarotu: kako tehnologija menja praksu čitanja, postaju sv