Kao početnik koji želi investirati sigurno ste postavili pitanje kako ulagati u dionice? Šta je je važno kod ulaganja, na šta treba pripaziti, a šta izbegavati? Vremena su se promenila, a berza je sek