U digitalno doba, kada sve veći broj ljudi svoje partnere pronalazi putem interneta, od ključne je važnosti obratiti pažnju na zaštitu ličnih podataka. S obzirom da su slobodne žene često meta raznih