1. “Tarot i Odnosi: Saveti za Rešavanje Pitanja Srca kroz Karate – Razumevanje Emotivnih Blokada”

Kada se suočavamo sa emotivnim blokadama u našim odnosima, često nam je teško da sagledamo stvari iz