Svako mistično putovanje započinje prvim korakom, a u svetu tarota, taj korak nas vodi u samo srce Tarot Centra, gde se susrećemo s prapodlogama ljudske psihologije i univerzalnim principima života ma