**Buđenje u novu zoru: Život bez okova – Ohrabrujuće priče slobodnih žena i njihov put ka nezavisnosti**

Kada se spomene „Život bez okova: Ohrabrujuće priče slobodnih žena“, misli se na proces osloba