Njegova dela govore više: Znaci da vas partner iskreno voli mogu se uočiti kroz niz malih, ali značajnih gestova pažnje koji se manifestuju u svakodnevnom životu. Ovi signali su često suptilni, ali ka