Interaktivno čitanje u Tarot Centru zahteva od pojedinca da pristupi procesu sa otvorenim umom i spremnošću da aktivno učestvuje u sesiji. Prilikom postavljanja pitanja, ključno je formulirati ih na n