Tehnološki napredak u poslednje dve decenije radikalno je preoblikovao način na koji ljudi komuniciraju, povezuju se i istražuju intime aspekte svojih života. U centru ove promene nalazi se virtualni