Razvoj centralnog bankarstva: Primer Banke Engleske ima svoje korene u burnim događajima kraja 17. veka, periodu poznatom po političkim i ekonomskim turbulencijama. Banka Engleske je osnovana 1694. go