U današnjem svetu, gde su ekonomske i političke situacije često nepredvidive, krizno budžetiranje postaje ključan alat za preživljavanje i uspeh organizacija. Važnost kriznog budžetiranja: Kako planir