Kockanje može brzo prerasti iz zabavnog hobija u ozbiljan problem koji utiče na različite aspekte života pojedinca. Važno je biti svestan rizika i naučiti kako postaviti granice i znati kada stati sa