Postavljanje realnih ciljeva predstavlja temelj svakog uspešnog finansijskog plana. Da bismo razumeli kako efikasno upravljati budžetom i uštedeti novac, moramo biti sposobni da odredimo konkretne i o