Tarot majstori su često viđeni kao posrednici između vidljivog i nevidljivog sveta, oni koji mogu otkriti skrivene istine i dublje slojeve ljudske psihe. Postizanje duševne povezanosti s klijentima ni