“Slobodne duše: Istine i mitovi o životu samostalnih žena” – ovaj naslov odzvanja kao poziv na razbijanje stereotipa koji su dugo vremena oblikovali percepciju samostalnih žena u društvu. Stereotipi s