Razmatranje emocionalnih potreba nakon seksualnih iskustava je od ključne važnosti kada se brinemo o prijatelju. Seksualni doživljaji mogu biti emotivno nabijeni i komplikovani, te je važno biti dostu