**Emotivna dubina u zlatnim godinama: Razumevanje jedinstvene dinamike ljubavi među starijim osobama**

Kada govorimo o emotivnoj dubini, suočavamo se s izazovom da u potpunosti shvatimo njene slojeve