Kako izbeći porez na nekretnine

Kako izbeći porez na nekretnine

Kako izbeći porez na nekretnine i prenos aposlutnih prava

Postoji li način kako izbeći porez na nekretnine? Kao što je poznato, kupovina ili nasleđivanje nekretnine zahteva punu pažnju u regulisanju statusa. Kupovina nekretnina je poslednjih godina postala sve više popularna. No, kupovina nekretnine je povezana i sa mnogim regulativama, plaćanjem poreza i podnošenjem određenih dokumenata. Naime, prodaja ili kupovina nekretnine podrazumeva brojne formalnosti. Mnogi se pitaju kako izbeći porez na nekretnine i da li je to moguće. Iako ova ideja izgleda primamljivo, prilikom kupovine kupac je obavezan da plati porez. Bez obzira da li je reč o porezu na prenos apsolutnih prava ili se radi o porezu na dodatnu vrednost PDV osoba je dužna da ih plati. Ako kupujete stan od fizičkog lica morate platiti porez na prenos apsolutnih prava. Na osnovu Zakona o porezu na imovinu, porez na prenos aposlutnih prava plaća onaj koji prodaje nepokretnost, ali u praksi porez zapravo plaća kupac. Od dana zaključenja ugovora o prodaji nastaje poreska obaveza, a rok za podnošenej prijave je 30 dana. Nadlaženi poreski organ utrđuje visinu poreza na prenos apsolutnih prava i rok za plaćanje.

Kako izbeći porez na nekretnine, poklon i nasleđe

Kako izbeći porez na nekretnine, poklon, nasleđe i prenos aposlutnih prava? Pravni status i porez na imovinu, nasleđe i poklon na prenos apsolutnih prava je uvek aktuelna tema. Međutim, često se postavlja pitanje može li se i kako izbeći porez na nekretnine. Dobijanje nekretnine na poklon ne znači prestanak obaveza kod naslednika. Na osnovu novog Zakona o porezu na imovinu, poklonu ili nasleđu uvedene su obaveze o plaćanju. Najznačajnija je ona koja se odnosi na porez na imovinu, poklon i nasleđe. Na osnovu utvrđene vrednosti i naplate poreza na imovinu, poklon i nasleđa lokalna poreska uprava utrđuje njihovu vrednost. Naime, poreska prijava poreza na nasleđen poklon se podnosi poreskom organu. Prema odredbama Zakona o naplaćivanju poreza vrši se naplata poreza na nasleđenu imovinu, poklon i porez na prenos apsolutnih prava. Kao što se može videti uvedene su određene izmene, pa samim tim je i vrlo teško pronaći način kako izbeći porez na poklon, nasleđe i prenos aposlutnih prava.

Kako izbeći porez na nekretnine i koje olakšice postoje

Ko od nas ne bi želeo naslediti nekretninu ili poklon? No, svako treba imati na umu da poklon o imovini čak i najmanje garsonjere uključuje niz obaveza, pa tako i one poreske obaveze. Kako izbeći porez na nekretnine i koje olakšice postoje? Kada je reč o ugovoru o poklonu, koji može biti imovina poklonodavca ili određena stvar tada poklonoprimci imaju oklašice. Na nekretninu dobijenu nasledstvom ili kao poklon Zakon podrazumeva neki vid olakšica, što nije način kako izbeći porez na nekretnine, ali može pomoći u smanjenju plaćanja. Naime, od obaveza plaćanja poreza su oslobođeni srodnici onog ko poklanja, tj. deca i supružnik poklonodavca. Ako su pokloprimci bliži rođaci, braća, sestre ili rođitelji oni takođe imaju određene povlastice, tako da plaćaju porez na poklon u umanjenom iznosu. Dakle ukoliko ste neko ko prima poklon, odnosno određenu stvar plaćate porez koji iznosi 2,5% od vrednosti tog poklona koji primate. Ne treba zaboraviti da kod poreza na poklon postoje olakšice, ali i načini oslobađanja od ove vste obaveza kada postoji ugovor od poklonodavca i pokloprimca.

Tagovi: