Postoji li način kako izbeći porez na nekretnine? Kao što je poznato, kupovina ili nasleđivanje nekretnine zahteva punu pažnju u regulisanju statusa. Kupovina nekretnina je poslednjih godina postala s