Kako zatvoriti firmu

Kako zatvoriti firmu

Kako zatvoriti firmu i koje obaveze treba izmiriti

Uobičajeno je kada firma počne gomilati dugove, preduzetnik mora zatvoriti firmu. Suočeni sa takvom situacijom postavlja se pitanje kako zatvoriti firmu bez srljanja u veće dugove i zaduženja. Na taj način se pristupa urednom zatvaranju firme na vreme, gde su rizici od većih dugova minimalni, a samim tim takva odluka je najpovoljnija za preduzetnika. Razlozi za zatvaranje mogu biti različite prirode, od dugovanja, neisplaćenih plata zaposlenima, dugova, poreza i sličnost. Prepoznavanje pravog trenutka za gašenje firme je prema mišljenju stručnjaka najteže. Vreme ima ključnu ulogu kako u gomilanju različitih dugovanja, kako prema zaposlenima, tako i prema državi. Dakle, kada ima neispunjenih obaveza i kada se gubici gomilaju, a nema alternativa koje mogu pomoći, tada što pre treba krenuti sa zatvarenjem firme. Kako zatvoriti firmu i koje korake treba slediti? S’ obzirom da postoji niz dilema kako zatvioriti firmu, važno je znati da postoji dosta složenih koraka u celom postupku završetka svih obaveza.

Kako zatvoriti firmu ako postoje dugovi

Preduzetnici koji nemaju više ideja i opcija koje bi im pomogle u nastavku poslovanja tada je zatvaranje jedino rešenje. Najčešći razlozi za zatvaranje firme su nesolventnost i velika zaduženost. Odluka o zatvaranju nije laka, ali ako se donese u pravo vreme tada će doći do manje komplikacija. Šta treba znati o postupku kako zatvoriti firmu? Da bi se firma zatvorila vlasnik prethodno mora izmiriti sve obaveze koje ima prema državi. Sam postupak zatvaranja firme podrazumeva da izdavanje uverenja od strane fililale poreske uprave bude u trenutku kada nema neizmirenih obaveza u smislu poreza. Sa tim uverenjem koje nije starije od 5 dana vlasnik podnosi zahtev za gašenje firme. Sledeće uverenje vezano za to kako zatvoriti firmu koje treba imati je uverenje iz poreske administracije o plaćenim porezima, taksama, komunalnoj taksi, itd. Ako firma ima dugove, oni se moraju izmiriti. U APR- u se podnosi zahtev za brisanje i donosi potvrda iz poreska uprave da su sve obaveze izmirene.

Koraci koje treba slediti kako zatvoriti firmu

Kako zatvoriti firmu je pitanje mnogih koji žele pokrenuti ovaj postupak. Kada izgledi za ostvarenje prihoda više nisu tako ohrabrujući uobičajeno je da vlasnik razmišlja o zatvaranju. Sažetim sagledavanjem svega što je uključeno u zatvaranje firme imamo nekoliko faza, koje podrazumevaju trenutak od donošenja odluke o prestanku rada, do momenta kada je firma izbrisana iz registra. Prvi korak u tome kako zatvoriti firmu je pokretanje postupka likvidacije firme. U skladu sa Zakonom ovaj proces traje 120 dana. Ceo proces podrazumeva veliki broj dokumenata, što sam postupak čini složenijim. Preko sajta Agencije za privredne registre pokreće se odluka o postupku likvidacije firme. Nakon perioda od 90 dana usvaja se početni likvidacioni izveštaj, posle čega sledi registracija početnog likvidacionog izveštaja. U periodu posle 120 dana vrši se brisanje preduzeća iz registra, nakon čega je završen postupak likvidacije. Zatim se nakon usvajanja izveštaja o likvidaciji i izjave od strane likvidacionog upravnika dobija rešenje da je firma izbrisana iz registra APR-a.

Tagovi: