Uobičajeno je kada firma počne gomilati dugove, preduzetnik mora zatvoriti firmu. Suočeni sa takvom situacijom postavlja se pitanje kako zatvoriti firmu bez srljanja u veće dugove i zaduženja. Na taj