Koliko vode je na svetu

Koliko vode je na svetu

Koliko vode je na svetu raspoloživo za ljudsku upotrebu

Koliko vode je na svetu raspoloživo za ljudsku upotrebu? Koja vrsta vode preovladava na Zemlji? Zašto se i pored toliko vodenih resursa ljudi suočavaju sa nedostatkom pijuće vode? Koliko vode je na svetu ukupno jedna je od važnih tema o kojoj se često govori. Zemlja se sastoji od velikih vodenih prostranstva, odnosno okeana, mora, reka, jezera. Postoji nekoliko teorija o nastanku vode na našoj planeti. Vodu možemo definisati kao najvrednije prirodno bogatstvo u tekućem obliku, bez ukusa i boje. Osim u tekućem stanju voda kao reusrs takođe je prisutna u čvrstom stanju i u stanju vodene pare. S’ obzirom da je Zemlja poznata kao planeta sa puno vode njena ukupna površina je 1,4 milijarde km3. Ali voda na planeti nije pravilno raspoređena između postojećih regija, zbog drugačije klime, eko sastava, itd. Nedostatak ovog reusrsa ima tendenciju porasta u godinama koje dolaze zbog sve veće potrošnje, u domaćinstvima i u industrijskim sektorima.

Koliko vode je na svetu danas

Da bi odgovorili koliko vode je na svetu, prvo se moramo setiti da je 75% naše planete pokriveno vodom, a samo 25% čini kopno. Od tog iznosa 97,5% čine okeani, a ostatak su slatke vode. Oko dve trećine zemljine površine je prekriveno vodom, a to su okeani, mora, reke, jezera, podzemne vode, ali i vode u čvrstom stanju, to su sneg i glečeri. Veliki deo ove vodene mase je u stalnoj cirkulaciji, tj. pod delovanjem sunca u vetra, što sačinjava hidrografki ciklus koji je od ogromnog značaja za sva živa bića. Na osnovu toga možemo videti koliko vode je na svetu danas, da postoji velika količina ovog resursa, ali veoma mali deo slatke vode namenjen potrošnji, odnosno 0.6%. Ovaj udeo vode se koristi za piće, kuvanje, sadnju, kao i druge aktivnosti neophodne za život. Uprkos tome što je mali deo vode upotrebljiv za korišćenje, različite ljudske aktivnosti uticale su na rezerve čiste vode. Iako su tehnologija i razni napredni procesi omogućili prečišćavanje vode, još uvek ovo je veliki izazov, zbog čega se neprestano radi na implementiranju novih projekata u toj oblasti.

Koliko vode je na svetu i njen značaj

Voda je ključna za društveni i ekonomski razvoj, proizvodnju hrane i smatra se najvažnijom sponom između ljudi i životne okoline. Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta, a cilj je podizanje svesti o važnosti ovog resursa za opstanak ljudi i svih živih bića. Ovaj datum je vreme da se podigne svest o korišćenjju vode i očuvanju vodenih površina od zagađenja. Poznavajujući koliko vode je na svetu ukupno važno je očuvati odgovarajući kvalitet i izvore pitke vode. Kao što je poznato, bez vode ne bi bilo života na zemlji, jer je ona neophodna za pravilno funkiconisanje svih živih bića. Voda ima izuzetno važan uticaj na čoveka reguliše telesnu temperaturu i učestvuje u izbacivanju otrovnih stvari iz organizma, takođe je odgovorna za određene hemijske reakcije, važna je za zglobove. Osim toga, voda igra značajnu ulogu u drugim područjima života, pripremi hrane, higijeni doma, zalivanju biljaka, sadnji, koristi se u području industrije, itd. Uzimajući u obzir koliko vode je na svetu ukupno, njena važnost za naše svakodnevno funkcionisanje i aktivnosti su od preliminarnog značaja. Zato je bitno posvetiti se njenom očuvanju, kroz racionalniju upotrebu.

Tagovi: