Koliko je kondom siguran ako ne pukne pitanje na koje mnogi žele saznati odgovor. Zaštićen seksualni odnos je jedini način da ne dođe do trudnoće, polno prenosivih bolesti i drugih zdravstvenih proble