Koliko je zemlja teška? Tokom ljudske istorije mnogi naučnici želeli su saznati više kada je zemlja nastala, koliko je njen opseg i koliko je zemlja teška. Po veličini i masi Zemlja je na petom mestu,