Koliko je zemlja teška

Koliko je zemlja teška

Koliko je zemlja teška u kilogramima

Koliko je zemlja teška? Tokom ljudske istorije mnogi naučnici želeli su saznati više kada je zemlja nastala, koliko je njen opseg i koliko je zemlja teška. Po veličini i masi Zemlja je na petom mestu, ali je najgušća u poređenju sa ostalim planetama Sunčevog sistema. Inače, Zemlja je jedina planeta u Sunčevom sistemu koja nema ime po nekom rimskim ili grčkim bogovima. Njeno ime počinje od reči erda što označava tlo. Smatra se da je zemlja nastala pre 4,54 milijardi godina i jedina je na kojoj ima života. Zemlja se sastoji od jezgra, omotača i kore, dok se jezgro sastoji od 2 sloja, unutrašnjeg i spoljašnjeg. Naša planeta teži 5,970,000,000,000,000,000,000,000 kilograma. S’ obzirom da ovde ima puno nula, jednostavniji način napisati ovaj broj je 5.97 x 1024 kg. Naime, to je masa, jer je težina rezultat gravitacijske sile kojom Zemlja privlači sva tela oko sebe. Kada je reč o količini materije, tada se misli na masu, ne na težinu. No, ova dva koncepta često mogu zbunjujuća.

Koliko je zemlja teška i koliko je njen opseg

Izračunavanje mase planete Zemlje, odnosno koliko je zemlja teška i koliko je njen opseg bio je izazov još od davnina. Prvi čovek koji je izmerio opseg planete je bio grčki naučnik i astronom Eratosthenes, rođen 276. godine. U to vreme mnogi naučnici razmenjivali su ideje i želeli da saznaju više o površini Zemlje. Astronom Eratosthenes otkrio je koliko iznosi opseg planete običnim štapom. On je primetio da u udaljenim gradovima sunčevi zraci ne padaju na isti način, pa je koristio običan štap za merenje uglova senki na jednom mestu. Isto je učinio u udaljenim gradovima. Razlike između svih merenja otkrila su koliko iznosi vrednost opsega zemlja. Danas iako tačno znamo opseg Zemlje 40.100 km i koliko je zemlja teška, ovaj grčki astronom uprkos uslovima tog doba napravio je veoma jednostavan matematički proračun. Ono što je zanimljivo je da još uvek postoje određene dileme oko greške u proračunu ovog grčkog naučnika, zbog tadašnjih grčkih jedinica za merenje i njihovoj vrednosti. No, bez obzira na pojedine kontraverze, astronom Eratosthenes je zauzeo važno mesto u istoriji.

Koliko je zemlja teška, izračunavanje mase

Na pitanje koliko je zemlja teška odgovor je tražio francuski naučnik Pierre Bouguer. On je to pokušao odgonetnuti kada je krenuo u ekspediciju 1737. godine. On je koristio period oscilovanja klatna koje je na razičitim visinama bilo drugačije i na taj način je vršio procenu, ali broj koji je dobio bio je nekoliko puta veći nego što je prava vrednost. Tokom XVIII veka bilo je aktuelno još nekoliko različitih eksperimenata. No, 1797. godine Henry Cavendish, britanski naučnik i hemičar je odredio gravitacionu konstantu. Da bi razumeli koliko je zemlja teška potrebno je znati više o pojmu gravitacione sile. Naime, gravitaciona sila predstavlja privlačnu silu koja kada je u pitanju planeta zemlja može privući tela oko sebe ka svom središtu zbog gravitacionog polja. Engleski fizicar Isaac Newton je dokazao da se dva tela privlače uzajamnom silom koje je u skladu, gde je sve prikazano kroz matematički opis gravitacijske sile. Treba napomenuti da je uvek poželjnije koristiti izraz masa, umesto težina zbog koncepta koji deluje kao sila.

Tagovi: